ติดต่อสอบถามที่พัก ห้องประชุมสัมมนา

Sea Sense Coffee อาหาร เครื่องดื่ม

ศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 355 หมู่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
โทร. 038 111 609 : 065 242 7962 : 081 344 1335 
[email protected]

Scroll to Top