ศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ

เป็นสถานที่ปฏิบัติงานในการศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสมุททานุภาพของประเทศ และเป็นสถานที่จัดการประชุมสัมมนาขนาดใหญ่
ที่ทันสมัย สามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสวัสดิการของกำลังพลและครอบครัว สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสันทนาการ
เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้คุณค่าของทะเล และพัฒนาเครือข่ายความมั่นคงทางทะเล

อาคารประชุมสัมมนา

เป็นศูนย์การจัดประชุมสัมมนาที่มีความหลากหลายและครบวงจร ห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องเอนกประสงค์ หรือห้องสัมมนาย่อย สามารถตอบสนองทุกความต้องการรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้กว่า 500 คน

อาคารที่พัก

อาคารสถานที่พักผ่อนติดทะเลที่มีความสงบ เหมาะสำหรับการพักผ่อน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีให้เลือกแบบห้อง Suite : Deluxe : Standard รวม ๑๐๒ ห้อง

ศูนย์กีฬาทางน้ำ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับกำลังพลและครอบครัว พร้อมทั้งบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบในกิจกรรมกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นวินเซิร์ฟ เรือใบ พายเรือคายัค และมีการฝึกสอนกีฬาทางน้ำให้กับคนทั่วไปที่มีความสนใจอีกด้วย

ศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 355 หมู่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
โทร. 038 111 609 : 065 242 7962 : 081 344 1335 
[email protected]
Scroll to Top