สมุททานุภาพ ยุทธศาสตร์แผนความมั่นคง นโยบายและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการขยายอิทธิพลทางทะเลของจีนในทะเลจีนใต้และมหาสมุทรอินเดีย
ชุดความรู้สมุททานุภาพ
บทความศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ