ติดต่อสอบถามที่พัก ห้องประชุมสัมมนา

Sea Sense Coffee อาหาร เครื่องดื่ม

บริการห้องประชุม สัมมนาหลากหลายรูปแบบ

ศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 30 ไร่ มีสถานที่รองรับสำหรับการจัดประชุมสัมมนาได้มากกว่า 500 คน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน
จอแสดงภาพ แบบ VDO WALLและเครื่องเสียงที่ทันสมัย มีพื้นที่รองรับการจอดรถกว่า 300 คัน

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 355 หมู่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
โทร. 038 111 609 : 098 834 5119
[email protected]

Scroll to Top