ติดต่อสอบถามที่พัก ห้องประชุมสัมมนา

Sea Sense Coffee อาหาร เครื่องดื่ม

บริการห้องพักบรรยากาศติดทะเล

บริการห้องพักบรรยากาศติดทะเลมีห้องพักสำหรับให้บริการมากกว่า 100 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน
ศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 30 ไร่ มีพื้นที่รองรับการจอดรถกว่า 300 คัน

ค่าบำรุงห้องพักวันธรรมดา (จันทร์ - พฤหัสบดี)

ประเภทข้าราชการทหารเรือข้าราชการทั่วไปบุคคลทั่วไปหมายเหตุ
Deluxe1,1201,2601,400ทั้งนี้กิจการศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา/รายละเอียดต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าบำรุงห้องพัก (วันหยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ประเภทข้าราชการทหารเรือข้าราชการทั่วไปบุคคลทั่วไปหมายเหตุ
Deluxe1,2801,4401,600ทั้งนี้กิจการศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา/รายละเอียดต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคาห้องพักเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567
หมายเหตุ ทั้งนี้กิจการศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา/รายละเอียดต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 355 หมู่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
โทร. 038 111 609 : 081 344 1335
[email protected]

ราคาห้องพักที่ปรับใหม่


ราคาห้องพักที่ปรับใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567

This will close in 10 seconds

Scroll to Top